Package account

Ugovaranjem jednog od paketa računa, bankarske transakcije obavljate jeftinije, bez dodatnih naknada za održavanje transakcionih računa, članarine za debitne kartice i kreditne kartice, naknade za vođenje elektronske banke, SMS usluge i trajnog naloga, te možete iskoristiti i mnoge druge dodatne pogodnosti koje Vam jedan od paketa računa pruža.

Paket po mjeri
Tekući račun 
(otvaranje i vođenje)
Mastercard World - Super Nova 
debitna kartica sa osiguranjem
SMS usluga (priliv/odliv)
Izvod na email adresu (svi 
transakcioni računi)
Trajni nalog  - RS: 7 internih; 
FBIH: 4 interna i 3 eksterna
Digitalni paket Smart Nova (web i 
mobilno bankarstvo)
Usluga ličnog bankara (za VV 
klijente)
Mastercard World Super Nova 
kreditna kartica
Osiguranje po kreditnoj kartici
Usluga asistencije*
VISA GOLD debitna 
kartica sa osiguranjem
VISA GOLD kreditna kartica sa 
osiguranjem
Sef dimenzije (90x300x402), 
iznajmljivanje 1 mjesec
Mjesečna naknada za paket: 5.99 KM
Pametni paket
Tekući račun 
(otvaranje i vođenje)
Mastercard World - Super Nova 
debitna kartica sa osiguranjem
SMS usluga (priliv/odliv)
Izvod na email adresu (svi 
transakcioni računi)
Trajni nalog  - RS: 7 internih; 
FBIH: 4 interna i 3 eksterna
Digitalni paket Smart Nova (web i 
mobilno bankarstvo)
Usluga ličnog bankara (za VV 
klijente)
Mastercard World Super Nova 
kreditna kartica
Osiguranje po kreditnoj kartici
Usluga asistencije*
VISA GOLD debitna 
kartica sa osiguranjem
VISA GOLD kreditna kartica sa 
osiguranjem
Sef dimenzije (90x300x402), 
iznajmljivanje 1 mjesec
Mjesečna naknada za paket: 8.99 KM
Zlatni paket
Tekući račun 
(otvaranje i vođenje)
Mastercard World - Super Nova 
debitna kartica sa osiguranjem
SMS usluga (priliv/odliv)
Izvod na email adresu (svi 
transakcioni računi)
Trajni nalog  - RS: 7 internih; 
FBIH: 4 interna i 3 eksterna
Digitalni paket Smart Nova (web i 
mobilno bankarstvo)
Usluga ličnog bankara (za VV 
klijente)
Mastercard World Super Nova 
kreditna kartica
Osiguranje po kreditnoj kartici
Usluga asistencije*
VISA GOLD debitna 
kartica sa osiguranjem
VISA GOLD kreditna kartica sa 
osiguranjem
Sef dimenzije (90x300x402), 
iznajmljivanje 1 mjesec
Mjesečna naknada za paket: 16.99 KM
Osnovni paket
Penzioneri
Tekući račun 
(otvaranje i vođenje)
Mastercard World - Super Nova 
debitna kartica sa osiguranjem
SMS usluga (priliv/odliv)
Izvod na email adresu (svi 
transakcioni računi)
Trajni nalog  - RS: 7 internih; 
FBIH: 4 interna i 3 eksterna
Digitalni paket Smart Nova (web i 
mobilno bankarstvo)
Mastercard World Super Nova 
kreditna kartica
Osiguranje po kreditnoj kartici
Usluga asistencije*
Usluga ličnog bankara (za VV 
klijente)
VISA GOLD debitna 
kartica sa osiguranjem
VISA GOLD kreditna kartica sa 
osiguranjem
Sef dimenzije (90x300x402), 
iznajmljivanje 1 mjesec
Studenti
Tekući račun 
(otvaranje i vođenje)
Mastercard World - Super Nova 
debitna kartica sa osiguranjem
SMS usluga (priliv/odliv)
Izvod na email adresu (svi 
transakcioni računi)
Trajni nalog  - RS: 7 internih; 
FBIH: 4 interna i 3 eksterna
Digitalni paket Smart Nova (web i 
mobilno bankarstvo)
Mastercard World Super Nova 
kreditna kartica
Osiguranje po kreditnoj kartici
Usluga asistencije*
Usluga ličnog bankara (za VV 
klijente)
VISA GOLD debitna 
kartica sa osiguranjem
VISA GOLD kreditna kartica sa 
osiguranjem
Sef dimenzije (90x300x402), 
iznajmljivanje 1 mjesec
Penzioneri Studenti
Tekući račun 
(otvaranje i vođenje)
Tekući račun 
(otvaranje i vođenje)
Mastercard World - Super Nova 
debitna kartica sa osiguranjem
Mastercard World - Super Nova 
debitna kartica sa osiguranjem
SMS usluga (priliv/odliv) SMS usluga (priliv/odliv)
Izvod na email adresu (svi 
transakcioni računi)
Izvod na email adresu (svi 
transakcioni računi)
Trajni nalog  - RS: 7 internih; 
FBIH: 4 interna i 3 eksterna
Trajni nalog  - RS: 7 internih; 
FBIH: 4 interna i 3 eksterna
Digitalni paket Smart Nova (web i 
mobilno bankarstvo)
Digitalni paket Smart Nova (web i 
mobilno bankarstvo)
Mastercard World Super Nova 
kreditna kartica
Mastercard World Super Nova 
kreditna kartica
Osiguranje po kreditnoj kartici Osiguranje po kreditnoj kartici
Usluga asistencije* Usluga asistencije*
Usluga ličnog bankara (za VV 
klijente)
Usluga ličnog bankara (za VV 
klijente)
VISA GOLD debitna 
kartica sa osiguranjem
VISA GOLD debitna 
kartica sa osiguranjem
VISA GOLD kreditna kartica sa 
osiguranjem
VISA GOLD kreditna kartica sa 
osiguranjem
Sef dimenzije (90x300x402), 
iznajmljivanje 1 mjesec
Sef dimenzije (90x300x402), 
iznajmljivanje 1 mjesec
Mjesečna naknada za paket: 2.50 KM
ASISTENCIJA**

Pomoć u kući:

 • usluga servisera-majstora (električar, vodoinstalater, staklar i bravar), do 85,00 KM
 • medicinska pomoć (organizacija kućne njege nakon izlaska iz bolnice i organizovanje posjeta ljekara u slučaju nesreće)

Asistencija na putu u zemlji (BiH) za vozila do 3,5 t:

 • 100 km besplatnog prevoza vozila u slučaju kvara na teritoriji Republike Srpske - neograničen broj puta godišnje;
 • 50 km besplatnog prevoza u slučaju kvara na teritoriji Federacije BIH i Brčko distrikta, za vozila registrovana u Federaciji BIH i Brčko distriktu - tri puta godišnje;
 • 50 km besplatnog prevoza u slučaju saobraćajne nezgode na teritoriji Republike Srpske, Federacije BIH i Brčko distrikta - tri puta godišnje;
 • Besplatne usluge u radionicama Centara SPI AMS RS, u trajanju do najviše jednog norma-časa;
 • Usluge u radionicama SPI AMS RS po povlaštenim cijenama;
 • Popust od 3% na Nestro benzinskim pumpama za kupovinu goriva i svih drugih proizvoda, izuzev duvana, duvanskih proizvoda i dopuna za mobilne telefone;
 • Popusti u okviru Kluba 1285;
 • Informacije o stanju na putevima i ostale putne informacije. 

Zaštita zloupotrebe platnih kartica:

 • Zloupotreba kartica na bankomatima i POS terminalima, aplikacionim prevarama i krađom indentiteta, 100 KM
 • Zloupotreba kartica na Internetu, Card-not-present okolini (CAP) i falsifikovanjem i kloniranjem kartice, 150 KM
 • U slučaju nastanka nepredviđenog događaja koji pokriva usluga Asistencija korisnik može da se obrati direktno na broj telefona 051/241-980

Documentation

Contact us for more information:
0800 500 11