Naslovna slika

NOTICE TO CLIENTS

one news

date 29.12.2023

Privremeni prekid rada aplikacije Smart Nova

Obavještavamo korisnike da su od 29. decembra 2023. godine, od 17.00 časova, do 30. decembra 2023. godine, do 19.00 časova, planirane servisne aktivnosti na unapređenju informacionog sistema, što će uticati na rad aplikacije Smart Nova....

one news

date 26.12.2023

Izvještaj o naknadama za usluge povezane sa platnim računom za 2023. godinu

U skladu sa Odlukom o utvrđivanju forme i sadržaja izvještaja o naknadama za usluge povezane sa platnim računom (Službeni glasnik Republike Srpske 74/2022), dužnost banke je da korisniku, bez naknade, obezbjedi dostupnost izvještaja o svim nak...

one news

date 26.12.2023

Obavještenje o prijemu naloga platnog prometa tokom praznika

Poštovani, Obavještavamo Vas da će u petak, 29. 12. 2023. godine, poslovnice Nove banke raditi po redovnom radnom vremenu. Prijem naloga za plaćanja na račune koji se vode u Novoj banci vršiće se do kraja radnog vremena, dok ć...

one news

date 26.12.2023

Obavještenje o neradnim danima u januaru 2024. godine

Poštovani, U skladu sa odredbama Zakona o praznicima, neradni dani za poslovnice Nove banke koje se nalaze na teritoriji Republike Srpske su: •    ponedjeljak, 1. januar 2024. godine (Nova godina) •...

one news

date 19.12.2023

Neradan dan za Filijalu Brčko

U skladu sa Odlukom o utvrđivanju neradnih dana u Brčko distriktu BiH, obavještavamo vas da je ponedjeljak, 25. 12. 2023. godine, neradni dan za Filijalu Brčko.   Vaša Nova banka

one news

date 19.12.2023

Obavještenje o neradnom danu za Filijalu Mostar i Filijalu Međugorje

U skladu sa odredbama Zakona o praznicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, obavještavamo vas o radnom vremenu poslovnica. Ponedjeljak, 25. 12. 2023. godine, te utorak,  26. 12. 2023. godine, neradni su dani za Filijalu Mostar (Kralja...