Naslovna slika za banku

NEWS

one news

date 27.09.2021

Izmjena radnog vremena Agencije Kralja Petra I Karađorđevića

Poštovani,  Od ponedjeljka, 24. 5. 2021. godine, Agencija Kralja Petra I Karađorđevića počinje sa radom po skraćenom radnom vremenu, od 08.00 do 16.00 časova radnim danima, dok subotom radno vrijeme ostaje od 08.00 do 13.00 čas...

one news

date 27.09.2021

Obavještenje o neradnom danu u Federaciji BiH i Brčko distriktu BiH

U skladu sa odredbama Zakona o praznicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te u skladu sa Odlukom Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, četvrtak, 13. 5. 2021. godine, neradni je dan za poslovnice Nove banke u Federaciji Bosne i Hercegovine i Filijalu...

one news

date 27.09.2021

Neradni dani povodom obilježavanja Vaskrsa

Poštovani, U skladu sa odredbama Zakona o praznicima, obavještavamo vas da su petak, 30. 4. 2021.godine i ponedjeljak, 3. 5. 2021. godine, neradni dani za sve organizacione jedinice Nove banke u Republici Srpskoj, zbog obilježavanja...

one news

date 27.09.2021

Obavještenje o neradnim danima - Međunarodni praznik rada

Poštovani, U skladu sa odredbama Zakona o praznicima, obavještavamo vas da su subota, 1. 5. 2021. godine i ponedjeljak, 3. 5. 2021. godine, neradni dani za sve organizacione jedinice Nove banke. Želimo Vam srećan Međunarodn...

one news

date 27.09.2021

Izmjena radnog vremena Ekspoziture Ključ

Poštovani, Zbog sprovođenja mjera zaštite usljed pandemije virusa korona, Ekspozitura Ključ privremeno obustavlja rad subotom. Za vrijeme radnih dana, poslovnica će raditi od 08.00 do 15.00 časova. Korisnici usluga Nove ban...

one news

date 27.09.2021

Javni poziv, XXIV emisija akcija

Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (Službeni glasnik RS, 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 47/17), Odluke o tridesetoj (XXX) emisiji hartija od vrijednosti/XXIII emisiji običnih (redovnih) akcija javnom ponudom broj: 00-SK...