Naslovna slika za banku

NEWS

one news

date 27.09.2021

Obavještenje o neradnim danima - Međunarodni praznik rada

Poštovani, U skladu sa odredbama Zakona o praznicima, obavještavamo vas da su subota, 1. 5. 2021. godine i ponedjeljak, 3. 5. 2021. godine, neradni dani za sve organizacione jedinice Nove banke. Želimo Vam srećan Međunarodn...

one news

date 27.09.2021

Izmjena radnog vremena Ekspoziture Ključ

Poštovani, Zbog sprovođenja mjera zaštite usljed pandemije virusa korona, Ekspozitura Ključ privremeno obustavlja rad subotom. Za vrijeme radnih dana, poslovnica će raditi od 08.00 do 15.00 časova. Korisnici usluga Nove ban...

one news

date 27.09.2021

Javni poziv, XXIV emisija akcija

Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (Službeni glasnik RS, 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 47/17), Odluke o tridesetoj (XXX) emisiji hartija od vrijednosti/XXIII emisiji običnih (redovnih) akcija javnom ponudom broj: 00-SK...

one news

date 27.09.2021

Izmjena radnog vremena Izdvojenog šaltera Lukavac

Poštovani, Od 17. aprila 2021. godine, Izdvojeni šalter Lukavac ponovo će biti dostupan klijentima subotom u periodu od 08.00 do 13.00 časova. Korisnici usluga Nove banke, prilikom dolaska u poslovnicu, obavezni su da se pr...

one news

date 27.09.2021

Izmjena radnog vremena Agencije Trebinje

Poštovani,  Zbog sprovođenja mjera zaštite usljed pandemije virusa korona, Agencija Trebinje u periodu od  12. 4. do 16. 4. 2021. godine, radiće po skraćenom radnom vremenu od 08.00 do 14.00 časova, dok u subotu 17....

one news

date 27.09.2021

Lako i jednostavno digitalno bankarstvo

Bankarstvo više nije komplikovano, Smart Nova mobilno i web bankarstvo ga čini lakim i jednostavnim. Postanite i vi korisnici i uvjerite se u lakoću njihovog korišćenja. Prednosti Smart Nova digitalnog bankarstva: j...