Naslovna slika

NEWS

one news

date 14.07.2022

Besplatno otvaranje i vođenje računa za mlade u Novoj banci

Nova banka je donijela posebnu odluku koja se odnosi na otvaranje i vođenje računa za lica od 16 do 29 godina starosti, koja ispunjavaju uslove za isplatu jednokratne novčane pomoći po pozivu Ministarstva finansija Republike Srpske. 

Ukoliko se otvaranje transakcionog računa vrši isključivo u svrhu isplate jednokratne novčane pomoći, Banka je omogućila pogodnost besplatnog otvaranja i vođenja računa u prvih 12 mjeseci.

Jednokratnu novčanu pomoć mogu da ostvare mladi sa prebivalištem u Republici Srpskoj ili Brčko distriktu, sa državljanstvom Bosne i Hercegovine/Republike Srpske, sa ciljem poboljšanja njihovog materijalnog položaja i ublažavanja posljedica inflacije. Obzirom da je kao jedan od uslova u pozivu definisana obaveza da maloljetna lica imaju otvoren bankovni račun koji glasi na njihovo ime, Nova banka je pojednostavila proceduru otvaranja za navedenu kategoriju stanovništva.

Više informacija moguće je dobiti pozivom na besplatan info telefon 080050011 ili u poslovnicama Nove banke.