Naslovna slika

NEWS

one news

date 28.03.2019

BUDITE ODVAŽNI! Keš krediti Nove banke sa fiksnom kamatnom stopom

Sa aktivom, koja je i u 2018. godini nastavila rast i dostigla nivo od 1,95 milijardi KM, kao i rastućim trendom u drugim pokazateljima poslovanja, te ostvarenom dobiti od preko 10 miliona KM, Nova banka je zadržala lidersku poziciju u Republici Srpskoj i jednu od vodećih pozicija u Bosni i Hercegovini. Visina aktive Nove banke pokazatelj je izuzetne uspješnosti u segmentu kreditnih aktivnosti i prilagođavanja kreditnih proizvoda zahtjevima i potrebama klijenata.

Svojom ponudom usmjerenom prema stanovništvu, a u nastojanju da klijentima uvijek obezbijedi što kvalitetniju i pristupačniju paletu kreditnih proizvoda, Nova banka je pokrenula novu akciju i kampanju pod nazivom „BUDITE ODVAŽNI“. U okviru akcije i kampanje Nova banka posebno izdvaja svoje nenamjenske i zamjenske kredite.

Krediti se odobravaju sa fiksnom kamatnom stopom, što znači da anuitet kredita ostaje nepromijenjen tokom cijelog perioda otplate. Značajno su olakšane procedure odobrenja kredita, te se kredit, za klijente koji ispunjavaju uslove, odobrava veoma brzo, u roku od najviše 48 sati.

Kamatna stopa za nenamjenske i zamjenske kredite kreće se već od 2,9% (EKS 5,99%) dok maksimalna kamatna stopa za period otplate do 10 godina iznosi 4,99% odnosno EKS 5,90%. Klijenti mogu da biraju željeni iznos do 50.000,00 KM i period otplate do 10 godina. Krediti se odobravaju bez jemaca i hipoteke, uz polisu osiguranja.

Nenamjenski krediti se mogu koristiti prema vlastitim potrebama klijenta, a odobrena sredstva se uplaćuju na račun klijenta. Zamjenski krediti su namijenjeni klijentima koji žele da zatvore postojeće kreditne obaveze u Novoj banci ili drugim finansijskim institucijma kao i da objedine više mjesečnih anuiteta u jedan, te time smanje iznos mjesečnih obaveza koje plaćaju i jednostavnije upravljalju vlastitim budžetom. Iznos zamjenskog kredita zavisi od kredita koji je predmet zamjene odnosno refinansiranja, uz mogućnost dobijanja dodatnih sredstava. Zamjenski kredit se odobrava bez troškova obrade na iznos kredita koji se refinansira.

Osim navedenih prednosti, klijentima se nude i druge pogodnosti kao što je prekoračenje po računu u visi