Naslovna slika

NEWS

one news

date 30.11.2022

Gotovinski krediti Nove banke sa fiksnom kamatnom stopom

Nova banka a.d. Banja Luka predstavila je kampanju za promociju gotovinskih kredita. Kampanjom su obuhvaćeni krediti koji se stanovništvu plasiraju sa fiksnom kamatnom stopom, što klijentima garantuje stabilnost tokom cijelog perioda otplate. Kreditni zahtjevi za gotovinske kredite zaprimaju se bez troškova obrade.

Maksimalan iznos gotovinskog kredita je 50.000,00 KM, sa rokom otplate do 10 godina. Sredstva se mogu koristiti za različite namjene, a jedna od mogućnosti je i refinansiranje postojećih kreditnih obaveza, što klijentima omogućava da umanje postojeću finansijsku izloženost i jednostavnije upravljalju vlastitim budžetom. Stoga slogan kampanje, koja će trajati do 31. decembra 2022. godine, glasi: „Izaberite baš ono što Vi želite“. Kampanja je kreirana u saradnji sa glumicom Slobodom Mićalović, poznatom po brojnim filmskim i pozorišnim ostvarenjima.

Nova banka kontinuirano radi na unapređenju postojećih usluga, prilagođavajući ih potrebama klijenata, ali i na implementaciji novih usluga u skladu sa standardima savremenog bankarstva. Više informacija o ponudi gotovinskih kredita dostupno je na stranici www.novabanka.com, te putem besplatnog info telefona 080050011.