Naslovna slika

NEWS

one news

date 31.01.2024

Jedanaest godina podrške Omladinskom košarkaškom klubu „Sloboda“ Tuzla

Omladinski košarkaški klub „Sloboda“ Tuzla sinonim je za košarku u Tuzli. Bez ustručavanja možemo reći da je „Sloboda“ jedan od najorganizovanijih sportskih klubova u Bosni i Hercegovini, sa tradicijom dobre prakse u rada sa mladima. Nova banka već jedanaest godina za redom, kroz sponzorske aktivnosti, pruža podršku radu Kluba. Saradnja Nove banke i „Slobode“ zasnovana je na povjerenju i želji za zajedničkim uspjehom. Posebno zadovoljstvo predstavlja nam što smo svjedoci stasavanja novih generacija mladih košarkaša, te uspjeha koje su u protekloj deceniji ostvarili. Očekujemo da će Klub, uz našu podršku, koja se nastavlja potpisivanjem još jednog ugovora o saradnji, slaviti dalje uspjehe, u duhu slogana „Sloboda u srcu, srcem za Slobodu“.