Naslovna slika

NEWS

one news

date 12.10.2023

Nova banka ulaže u obrazovanje mladih

U akademskoj 2023/2024. godini, Nova banka AD Banja Luka nastavlja višegodišnju saradnju sa obrazovnim institucijama koje provode visoko obrazovanje. Potpisivanjem ugovora sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci i Ekonomskim fakultetom u Istočnom Sarajevu, studentima je omogućeno da tokom zimskog i ljetnog semestra obavljaju stručnu praksu.

To su svojim potpisima potvrdili dekan Ekonomskog fakulteta u Banjoj Luci prof. dr Milenko Krajišnik i dekan Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu prof. dr Marko Đogo. Za Novu banku ugovore je potpisao predsjednik Uprave Siniša Adžić, izražavajući zadovoljstvo što će ovaj vid saradnje omogućiti transfer znanja i vještina iz oblasti bankarstva, finanasijskog sektora i ekonomskih tema u cijelini.

„Kvalitet radne snage na tržištu rada određen je kvalitetom obrazovnog sistema, ulaganja u obrazovanje i participacije u obrazovanju. Ulaganje u obrazovanje mladih je osnovni faktor dugoročno održivog razvoja svake zemlje“, izjavio je Adžić.

Prema planu i programu obavljanja naučno-stručne prakse, planirane su brojne aktivnosti koje su studentima neophodne za sticanje znanja, vještina i kompetencija iz oblasti ekonomije i menadžmenta te poslovne informatike. Sve aktivnosti biće terminski usklađene sa nastavnim obavezama.

Od osnivanja, pa do danas, Nova banka se kontinuirano zalaže za jačanje saradnje sa obrazovnim institucijama kroz realizaciju komercijalnih i društveno odgovornih projekata, te unapređenja uslova studiranja.