Naslovna slika

NEWS

one news

date 26.12.2022

Obavještenja o prijemu naloga platnog prometa tokom praznika

Poštovani,

Obavještavamo vas da će u petak, 30. 12. 2022. godine, poslovnice Nove banke raditi po redovnom radnom vremenu. Prijem naloga za plaćanje na račune koji se vode u Novoj banci vršiće se do kraja radnog vremena, dok će se prijem naloga za plaćanja na račune u drugim bankama u Bosni i Hercegovini vršiti do 14.30 časova. Prijem naloga naloga datih putem elektronskog bankarstva vršiće se, takođe, do 14.30 časova. Posljednji radni dan za prijem i izvršenje INO naloga u poslovnoj 2022. godini je četvrtak, 29. 12. 2022. godine.

U toku posljednjeg radnog dana 2022. godine,  u subotu, 31. 12. 2022. godine, do kraja redovnog radnog vremena, poslovnice koje rade subotom isključivo će vršiti prijem naloga unutar Banke. Radno vrijeme poslovnica možete pogledati ovdje.

Rok za prijem reklamacija na dostavljeni izvod je dva radna dana, nakon čega će se smatrati da su klijenti saglasni sa predočenim stanjem i promjenama na računu.

Želimo vam srećne praznike.
Vaša Nova banka