Naslovna slika

NEWS

one news

date 29.12.2023

Podizanje novca bez naknade u zajedničkoj mreži bankomata Nove banke i Atos bank

Nova banka AD Banja Luka i Atos bank AD Banja Luka, u zajedničkoj mreži bankomata, omogućile su besplatno podizanje gotovine debitnim karticama obje banke. Na ovaj način, za korisnike omogućen je pristup sredstvima na tekućem računu bez naknade, na značajno većem broju bankomata u odnosu na pojedinačnu mrežu Nove banke i Atos bank.

Zajednička mreža bankomata predstavlja korak naprijed s ciljem lakšeg obavljanja finansijskih transakcija. Pored toga što korisnici obje banke bez naknada mogu podizati novac na preko 150 bankomata, osigurava se dostupnost većeg broja bankomata na različitim lokacijama, te se širi prisutnost obje banke.

Smanjenje troškova i povećana dostupnost odraz su posvećenosti intuitivnim i efikasnim rješenjima za lakši i brži pristup novcu, što je u skladu sa vizijom pružanja najboljeg iskustva korisnicima Nove banke i Atos bank.

Nova banka AD Banja Luka i Atos bank AD Banja Luka, u zajedničkoj mreži bankomata, omogućile su besplatno podizanje gotovine debitnim karticama obje banke. Na ovaj način, za korisnike omogućen je pristup sredstvima na tekućem računu bez naknade, na značajno većem broju bankomata u odnosu na pojedinačnu mrežu Nove banke i Atos bank.

Zajednička mreža bankomata predstavlja korak naprijed s ciljem lakšeg obavljanja finansijskih transakcija. Pored toga što korisnici obje banke bez naknada mogu podizati novac na preko 150 bankomata, osigurava se dostupnost većeg broja bankomata na različitim lokacijama, te se širi prisutnost obje banke.

Smanjenje troškova i povećana dostupnost odraz su posvećenosti intuitivnim i efikasnim rješenjima za lakši i brži pristup novcu, što je u skladu sa vizijom pružanja najboljeg iskustva korisnicima Nove banke i Atos bank.