Naslovna slika

NEWS

one news

date 09.10.2023

Saradnja Nove banke i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Nova banka i Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, u akademskoj 2023/2024. godini, nastavljaju višegodišnju saradnju, koja će studentima omogućiti da tokom zimskog i ljetnog semestra obavljaju stručnu praksu. To su danas svojim potpisima potvrdili dekan prof. dr Milenko Krajišnik i predsjednik Uprave Nove banke Siniša Adžić.

Prema planu i programu obavljanja naučno-stručne prakse, planirane su brojne aktivnosti koje su studentima neophodne za sticanje znanja, vještina i kompetencija iz oblasti ekonomije i menadžmenta te poslovne informatike. Sve aktivnosti biće terminski usklađene sa nastavnim obavezama.

Od osnivanja, pa do danas, Nova banka se kontinuirano zalaže za jačanje saradnje sa obrazovnim institucijama kroz realizaciju komercijalnih i društveno odgovornih projekata, te unapređenje uslova studiranja.