Naslovna slika

NEWS

one news

date 30.11.2022

Štednja je dobra navika

Pod sloganom „Štednja je dobra navika“ i po veoma povoljnim uslovima, Nova banka pokrenula je kampanju za promociju klasične oročene štednje. 

Period oročenja štednog uloga klijenti biraju sami, kao i valutu u kojoj će se ulog iskazati. Kao posebna pogodnost ističe se mogućnost apliciranja za klasičnu oročenu štednju putem web stranice Nove banke, čime se ostvaruje dodatni benefit kroz uvećanje redovne kamatne stope i do 0,70 procentnih poena.

Za klijente koji štedne uloge žele oročiti na određeni rok, Nova banka nudi mogućnost višekratnih uplata na račun štednje, prema finansijskim mogućnostima koje klijent ima u toku trajanja oročenja. Isplata kamate može se vršiti unaprijed, za cijeli period oročenja, a može se odabrati i njena isplata mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje ili po isteku oročenja.
    
Više informacija o akcijskoj ponudi klasične oročene štednje, kao i ostale informacije o Banci i njenim proizvodima i uslugama, klijenti mogu potražiti na web stranici www.novabanka.com ili u poslovnicama Nove banke.