Naslovna slika

ZEMLJIšTE SA POSLOVNIM OBJEKTOM BANJA LUKA

one news

date 27.04.2021

   

Opis Nekretnine:

Građevinsko zemljište ukupne površine 3.895 m2, treća gradska zona Banja Luka. Na predmetnoj lokaciji postoji izgrađen poslovni i pomoćni objekat skladišne namjene BGP=464 m2.Na predmetnom zemljištu planirana je izgradnja poslovnih objekata u sklopu robno-transportnog centra u sklopu regulacionog plana broj 39 MZ “Lazarevo 1”

Lokacija:

 Ulica Ložionička bb. Banja Luka

Namjena:

Građevinsko zemljište-planirano za izgradnju poslovnih objekata u sklopu robno-transportnog centra.

Cijena:

 1.000.000

Kontakt:

Nekretnine se prodaju u viđenom stanju, a njihov obilazak se može izvršiti svakim radnim danom, uz prethodnu najavu pozivom na broj +387 51 322 162, te putem e-mail adrese prodaja@novabanka.com. 

Ponude za kupovinu se pismeno mogu dostaviti:

Kategorije

Zemljišta arrow Kuće arrow Poslovni objekti arrow Stambeno-poslovni objekti arrow Stanovi arrow Oprema arrow Namještaj arrow Vozila arrow