Gotovinski krediti za zaposlene

Detalji Proizvoda
Maksimalan iznos 50.000,00 KM
Maksimalni period 120 mjeseci

Opis proizvoda

Gotovinski kredit sa maksimalnim iznosom do 50.000,00 KM sa rokom do 10 godina nudi mogućnost korištenja sredstava za različite namjene, kao i svođenje više mjesečnih rata na jednu ratu.

Karakteristike

Krediti su namijenjeni stanovništvu za rješavanje ličnih potreba, odnosno za različite namjene. Jedna od namjena je i refinansiranje postojećih kreditnih obaveza (zamjenski kredit). Zamjenski kredit se sastoji iz dva dijela i to dijela koji je predmet refinansiranja i drugog dijela koji predstavlja dodatna sredstva ukoliko su ista potrebna klijentu, najviše do iznosa kredita koji je predmet refinansiranja.

Pogodnosti

<ul><li> Mogućnost odabira fiksne ili promjenljive kamatne stope</li><li> Polisa osiguranja korisnika od 1,45% do 3,75% od iznosa kredita</li><li> Mogućnost korištenja kredita za različite namjene</li><li> Dobijanje većeg iznosa za refinansiranje od inicijalno odobrenog</li><li> Mogućnost plaćanja rata kredita putem trajnog naloga.</li></ul>

Kako da aplicirate

Ukoliko želite da podnesete zahtjev za ovu vrstu kredita, pozivamo Vas da posjetite poslovnicu Nove banke, gdje ćete dobiti sve potrebne informacije o uslovima i mogućnostima kreditiranja, te pokrenuti proceduru odobravanja kredita.

The calculator is for information only. The agreed interest rate can deviate from the interest rate shown in the loan calculator

Iznos

KM

500KM

50000KM

Broj mjeseci

1 mjeseci

1 (Mjeseci)

120 (Mjeseci)

Mjesečno plaćanje

501,87 KM

Ukupna uplata

501,87 KM

NKS 4,49%
EKS 510,69%
Troškovi mjenice 10 KM
Naknada za polisu osiguranja 7 KM
Naknada za odobrenje kreditnog zahtjeva 50 KM
Troškovi vođenja kreditne partije 2 KM
The calculator is for information only. The agreed interest rate can deviate from the interest rate shown in the loan calculator

Documentation

Contact us for more information:
0800 500 11