Stambeni krediti iz sredstava IRB RS

Detalji Proizvoda
Maksimalan iznos 170.000,00 KM
Maksimalni period 300 mjeseci

Opis proizvoda

Stambeni krediti iz sredstava IRB RS za kupovinu, izgradnju, rekonstrukciju, proširenje stambenih jedinica i refinansiranje kredita CEB-a

Karakteristike

Stambeni krediti iz sredstava IRB RS za kupovinu, izgradnju, rekonstrukciju, proširenje stambenih jedinica i refinansiranje kredita CEB-a od 10.000,00 KM do 170.000,00 KM, sa rokom otplate do 25 godina. Maksimalan iznos za rekonstrukciju i proširenje je 75.000,00 KM i to samo u slučajevima u kojima ukupna površina postojeće stambene jedinice ne prelazi 50m2 za podnosioca zahtjeva uvećano za dodatnih 20m2 za ostale članove domaćinstva. Kamatna stopa po grupama: <b>Mladi bračni parovi</b>: 2,64% na godišnjem nivou <b>Beneficirana grupa</b>: 3,24% na godišnjem nivou <b>Grupa I</b>: 3,64% na godišnjem nivou <b>Opšta grupa</b>: 3,84% na godišnjem nivou EKS iznosi od 2,79% do 4,03% i obračunao se 05. u mjesecu na bazi iznosa kredita 150.000 KM, roka otplate 25 godina, nominalne kamatne stope i svih drugih poznatih naknada i troškova koji su direktno povezani sa odobravanjem i korišćenjem kredita. Primjer mjesečnog anuiteta za kredit u iznosu od <b>170.000,00 KM</b> po grupama: <b>Mladi bračni parovi</b> <b>Beneficirana grupa</b> <b>Grupa I</b> <b>Opšta grupa</b> <b>20 godina</b> 912,47 963,37 998,21 1015,89 <b>25 godina</b> 774,69 827,54 863,88 882,37 Primjer mjesečnog anuiteta za kredit u iznosu od <b>150.000,00 KM</b> po grupama: <b>Mladi bračni parovi</b> <b>Beneficirana grupa</b> <b>Grupa I</b> <b>Opšta grupa</b> <b>20 godina</b> 805,12 850,03 880,77 896,37 <b>25 godina</b> 683,55 730,18 762,24 778,56 Primjer mjesečnog anuiteta za kredit u iznosu od <b>100.000,00 KM</b> po grupama: <b>Mladi bračni parovi</b> <b>Beneficirana grupa</b> <b>Grupa I</b> <b>Opšta grupa</b> <b>20 godina</b> 536,75 566,69 587,18 597,58 <b>25 godina</b> 455,70 486,79 508,16 519,04 Zahtjev za stambeni kredit iz sredstava IRB RS dostupan je (<a href= https://www.novabanka.com/documents/stambeni_kredit_2021_nova_banka.pdf target= _blank rel= noopener noreferrer >Link</a>)

Pogodnosti

<ul><li>Rok otplate 25 godina</li><li> Mogućnost subvencije od strane Vlade RS (Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport)</li><li> Brzina pri obradi zahtjeva</li><li> Iskustvo u poslovima kreditiranja</li><li> Otplata kredita putem trajnog naloga</li><li> Mogućnost dobijanja kredita za opremanje stana iz sredstava Banke.</li></ul>

Documentation

Contact us for more information:
0800 500 11