Naslovna slika

OBAVJEšTENJA ZA KLIJENTE

one news

date 26.01.2023

Privremeni prekid rada elektronskih servisa

Poštovani, Obavještavamo vas da su od 28. januara 2023. godine, od 18.00 časova, do 29. januara 2023. godine, do 10.00 časova, planirane servisne aktivnosti na unapređenju informacionog sistema Nove banke, što će uticati na ne...

one news

date 30.12.2022

Privremeni prekid rada elektronskih servisa

Poštovani, Obavještavamo vas da su od 30. decembra 2022. godine, od 14.30 časova, do 31. decembra 2022. godine, do 19.00 časova, planirane servisne aktivnosti na unapređenju informacionog sistema Nove banke, što će uticati na...

one news

date 27.12.2022

Neradni dani u Brčko distriktu

U skladu sa Odlukom o utvrđivanju neradnih dana u Brčko distriktu BiH, neradni dani za Filijalu Brčko su: ponedjeljak, 2. januar 2023. godine (Nova godina)

one news

date 27.12.2022

Neradni dani u Republici Srpskoj

U skladu sa odredbama Zakona o praznicima, neradni dani za poslovnice Nove banke koje se nalaze na teritoriji Republike Srpske su: ponedjeljak, 2. januar 2023. godine (Nova godina)...

one news

date 27.12.2022

Neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine

U skladu sa odredbama Zakona o praznicima, neradni dani za poslovnice Nove banke koje se nalaze na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su: ponedjeljak, 2. januar 2023. godine (Nov...

one news

date 26.12.2022

Obavještenja o prijemu naloga platnog prometa tokom praznika

Poštovani, Obavještavamo vas da će u petak, 30. 12. 2022. godine, poslovnice Nove banke raditi po redovnom radnom vremenu. Prijem naloga za plaćanje na račune koji se vode u Novoj banci vršiće se do kraja radnog vremena, dok ć...