Pregled akcionara

Ime vlasnika vrijednosnih papira Procenat u osnovnom kapitalu Procenat učešća u akcijama sa pravom glasa
MG MIND DOO 99,116085 99,116085
ANDŽIĆ MILORAD 0,352041 0,352041
MLAĐEN VLATKO 0,303297 0,303297
ELEK NEDELJKO 0,205988 0,205988
MILAKOVIĆ NEDELJKO 0,012939 0,012939
NICOLAS DOO BANJA LUKA 0,007484 0,007484
BAMBI VEMAX DOO 0,002166 0,002166

Kontaktirajte nas za više informacija:
0800 500 11