Poljoprivredni krediti sa garancijom Garantnog fonda

Detalji Proizvoda
Maksimalan iznos 50.000,00 KM
Maksimalni period 84 mjeseci

Opis proizvoda

Poljoprivredni krediti sa garancijom Garantnog fonda odobravaju se na maksimalan iznos do 50.000,00 KM sa rokom otplate do 7 godina, uz mogućnost grejs perioda od 3 do 12 mjeseci

Karakteristike

Namjenjeni su državljanima BIH, individualnim poljoprivrednim proizvođačima u Republici Srpskoj koji su registrovani u APIF-u kao poljoprivredna gazdinstva.

Pogodnosti

<ul><li>Fiksna kamatna stopa</li><li> da posjeduju urednu dokumentaciju za odobrenje kredita</li><li> da su registrovani u APIF-u kao poljoprivredna gazdinstva</li><li> da na dan 31.12.2019. godine nisu bili u finansijskim poteškoćama a da je na njihovo poslovanje uticalo oboljenje izazvano virusom COVID19</li><li> otvoren tekući račun u NB</li><li> bez dospjelih kreditnih obaveza u Banci</li><li> klasifikacija po kreditima u drugim bankama S1 ili S2</li></ul>
Kalkulator je informativnog karaktera. Ugovorena kamatna stopa može odstupati od kamatne stope prikazane u kreditnom kalkulatoru

Iznos

KM

500KM

50000KM

Broj mjeseci

1 mjeseci

1 (Mjeseci)

84 (Mjeseci)

Mjesečno plaćanje

501,98 KM

Ukupna uplata

501,98 KM

NKS 4,75%
EKS 11,15%
Naknada za odobrenje kreditnog zahtjeva 3 KM
Kalkulator je informativnog karaktera. Ugovorena kamatna stopa može odstupati od kamatne stope prikazane u kreditnom kalkulatoru

Dokumentacija

Kontaktirajte nas za više informacija:
0800 500 11