Beo export

Nova banka je sa firmom  Beo Export iz Australije zaključila ugovor o isplatama doznaka iz Australije. Ovaj platni sistem podržava isplatne transakcije u valuti EUR na šalterima Nove banke,  Pošta Srpske, BH pošta, HP pošta, te putem Eurogira na području članica Eurogira (Hrvatske pošte, Hrvatska), isplata u HRK.

Kontaktirajte nas za više informacija:
0800 500 11