Slobodna štednja

Detalji Proizvoda
Maksimalan iznos 900.000,00 KM

Opis proizvoda

Klijenti koji žele sukcesivno da štede, vršeći višekratne uplate na račun oročene štednje prema svojim finansijskim mogućnostima u toku trajanja oročenja.

Karakteristike

Jednostavno i potpuno slobodno rapolaganje sredstvima. Obračun kamate se vrši mjesečno, a pripis na kraju kalendarske godine.

Pogodnosti

Bez ograničenja u pogledu broja uplata ili isplata sa štednog računa.

Dokumentacija

Za više informacija, slobodno nas kontaktirajte:
0800 500 11