Korisni linkovi

Centralna banka BiH: https://www.cbbh.ba/home/language

Agencija za bankarstvo RS: https://www.abrs.ba

Agencija za bankarstvo FBiH: https://www.fba.ba

Agencija za osiguranje depozita BiH: https://aod.ba/hr/pocetna-stranica

Institucija ombdusmana za zaštitu potrošača BiH: https://www.ozp.gov.ba

Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH: http://www.azlp.ba/Language.aspx

Kontaktirajte nas za više informacija:
0800 500 11