Smart Nova

Smart Nova elektronsko bankarstvo

Smart Nova elektronsko bankarstvo Nove banke za pravna lica je usluga koja Vam omogućuje jednostavno poslovanje sa Bankom, bez potrebe odlaska u poslovnice, uz direktan pristup računima i mogućnost obavljanja transakcija 24 sata dnevno, uz znatno niže naknade za realizaciju. Elektronsko bankarstvo pruža mogućnost obavljanja transakcija uz maksimalnu sigurnost i zaštitu, uz primjenu najsavremenijih zaštitnih tehnologija. Korisnik usluge elektronskog bankarstva može biti svako pravno lice, rezident, koje je klijent Banke. 

Smart nova mobilnu aplikaciju preuzmite putem:

Dokumentacija

Kontaktirajte nas za više informacija:
0800 500 11