Super Nova kartica

ŠTA JE SUPER NOVA KARTICA?

Nova banka u ponudi ima dvije vrste Super Nova beskontaktnih platnih kartica: debitne i kreditne. Korisnici Super Nova kartica automatski su uključeni u Klub lojalnosti Super Nova, koji omogućava sakupljanje i trošenje bodova tokom transakcija plaćanja. Bodove dodjeljuje Nova banka za sve transakcije plaćanja, a dodatne bodove obezbjeđuju i partneri Kluba lojalnosti Super Nova. 

Super Nova debitna kartica vezana za tekući račun korisnika i omogućava trošenje sredstava do iznosa na računu, uvećanog za iznos ugovorenog dozvoljenog prekoračenja. Banka može izdati jednu osnovnu karticu koja glasi na ime vlasnika računa, te dvije dodatne kartice. Kartice, i osnovna i dodatna, su automatski sa izdavanjem uključene u Klub lojalnosti Super Nova.

Super nova kreditna kartica odobrava se prema uslovima Banke, sa kreditnim limitom od 300,00 do 10.000,00 KM, a zavisno od kreditne sposobnosti korisnika. Karticu možete da koristite za revolving plaćanja, sa minimalnom mjesečnom otplatom od 3% do 22. u mjesecu ili za plaćanje na maksimalno 24 rate, bez kamate, kod trgovaca sa kojima je Banka sklopila Ugovor.

Mastercard Super Nova debitna kartica - informacioni list
Mastercard Super Nova kreditna kartica - infromacioni list

Kontaktirajte nas za više informacija:
0800 500 11