Menadžment Banke

Siniša Adžić, predsjednik Uprave Banke

Siniša Adžić je rođen u Prijedoru, 19.07.1974. godine. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Prijedoru, a zvanje diplomiranog ekonomiste je stekao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 1999. godine. Posjeduje izuzetno profesionalno iskustvo, devetnaest godina rada u bankarstvu, sa naročitim akcentom na područje Korporativnog i investicionog bankarstva. U toku svog bogatog radnog iskustva kontinuirano se usavršavao u struci, učestvujući na brojnim seminarima, edukacionim radionicama i sl. 
Svoju karijeru je započeo u Fabrici keksa Mira iz Prijedora, gdje je proveo tri godine i stekao značajna iskustva u razumijevanju načina funkcionisanja BH tržišta.
Bankarsku karijeru je započeo u UniCredit bank d.d. Mostar 2004. godine, kao rukovodilac Poslovnice u Prijedoru, potom kao direktor Segmenta osobnog i poduzetničkog bankarstva. U periodu od 2009. do 2017. je obavljao funkciju izvršnog direktora / člana Uprave za korporativno i investiciono bankarstvo UniCredit Bank a.d. Banja Luka, a od 2017. postaje odgovoran i za Maloprodaju, od avgusta 2020. godine u UniCredit  bank a.d. je obavljao dužnost člana Uprave za korporativno i investicijsko bankarstvo.
Funkciju predsjednika Uprave Nove banke AD Banja Luka  g. Adžić je preuzeo u polovinom februara 2021. godine, sa ciljem da nastavi da radi na unapređenju svih pokazatelja u banci sa posebnim akcentom na zadovoljstvo zaposlenih, kroz unapređenje procesa. 

Jasna Zrilić, član Uprave Banke

Jasna Zrilić je rođena 19.9.1975. godine u Banjoj Luci, gdje je završila osnovnu i srednju školu, te na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci stekla zvanje diplomiranog ekonomiste. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, odbranom teze “Strategija upravljanja aktivom i pasivom banke” stekla je zvanje Master ekonomiste za finansije, bankarstvo i osiguranje.
Posjeduje licence brokera i investicionog menadžera.
U Novoj banci AD radi od 1.11.2000. godine, a od 2003. godine kao direktor Filijale za poslovanje sa HOV “Broker nova”. Od 2009. godine imenovana za direktora Sektora za sredstva te je bila nadležna za procese: upravljanje aktivom i pasivom banke, upravljanje likvidnošću, upravljanje deviznom pozicijom, upravljanje kapitalom, strateško planiranje, hartije od vrijednosti u portfelju banke, korespodentno bankarstvo, kreditne linije, te kastodi i depozitarni poslovi. Od januara 2019. godine do septembra 2020. godine bila je član Uprave Banke nadležna za sredstva, finansije, rizike, SPN i FTA te usklađenost poslovanja. 
Dužnost predsjednika Uprave Banke obavlja u periodu od septembra 2020. godine do februara 2021. godine, a nakon toga člana Uprave Banke nadležnog za sredstva, finansije i rizike.
Član je grupe za implementaciju Basel direktiva vezanih za kapital i LCR u Novoj banci, kao i član Upravnog odbora Banjalučke berze AD od avgusta 2014. godine.

Nenad Nenadić, član Uprave Banke

Nenad Nenadić rođen je 18.4.1982. godine u Bosanskom Grahovu. Nakon završetka Gimnazije u Banjoj Luci, zvanje diplomiranog ekonomiste je stekao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, smjer Bankarstvo.
Svoju profesionalnu karijeru započeo je 2006. godine u Hypo Alpe Adria Leasing DOO, da bi 2009. godine radni angažman nastavio u UniCredit Bank AD Banja Luka, primarno u segmentu malih i srednjih preduzeća, te korporativnog i investicionog bankarstva. Od 2016. godine obavljao je dužnost direktora Segmenta domaćih poslovnih subjekata, Korporativno i investiciono bankarstvo, te od juna 2020. godine i v.d. direktora segmenta javnog i finansijskog sektora i internacionalnih subjekata, Korporativno i investiciono bankarstvo. Marta 2021. godine imenovan je za člana Uprave Nove banke AD Banja Luka čime je postao nadređen za Poslovanje sa pravnim licima i stanovništvo.
Posvećenost klijentima, uspostavljanje i održavanje poslovnog odnosa sa klijentima iz različitih područja, kako poslovanja, tako i geografskih područja, su njegova najizraženija kompetencija. 

Mladen Čulić, član Uprave Banke

Mladen Čulić, rođen je 24.09.1987. godine u Mrkonjić Gradu. Srednju tehničku školu je završio u Banjoj Luci i stekao zvanje saobraćajnog tehničara. Nakon završenih osnovnih studija, upisuje i master studije na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu i dobija zvanje master inženjer menadžmenta. Profesionalnu karijeru je započeo 2011. godine u Tržnici doo Banja Luka, gdje je do 2019. godine, radio na poziciji zamjenika generalnog direktora. Početkom 2019. godine, radni angažman nastavlja u Novoj Banci, na poziciji Pomoćnika Predsjednika Uprave Banke, unutar Kabineta Predsjednika Uprave Banke. Početkom 2023. godine, imenovan je za člana Uprave Banke, a u matrici njegove nagležnosti se nalazi Direkcija za operacije. Bezuslovna posvećenost radu, visok nivo komunikativnosti i usmjerenost na timski rad i saradnju su njegove ključne kompetencije.

Boris Dragić, član Uprave Banke

Boris Dragić, rođen je 04.01.1976. godine u Prijedoru, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Banjoj Luci. Profesionalnu karijeru je započeo u firmi koja se bavila građevinarstvom i drvopreradom Termont kompani d.o.o., Laktaši, na poziciji računovođe. Nakon toga, radno iskustvo i kompetencije u okviru ekonomskih poslova je gradio u još nekoliko kompanija, da bi od 2008.godine prešao u bankarski sektor. Najviše vremena je proveo u banci Unicredit a.d. Banja Luka, prvenstveno u segmentu prodaje, na rukovodećim pozicijama i to kao: direktor Segmenta srednjih preduzeća, direktor Segmenta velikih preduzeća, te direktor Segmenta javnog i finansijskog sektora i internacionalnih klijenata. Posljednje iskustvo u pomenutoj banci bilo je na poziciji direktora Praćenja usklađenosti i sprečavanja pranja novca. Marta 2021.godine prelazi u Novu banku AD Banja Luka na poziciju Pomoćnika Predsjednika Uprave Banke, u okviru Kabineta Predsjednika Uprave Banke. Polovinom 2021.godine, prelazi na poziciju direktora Sektora za upravljanje rizicima i kontrolu. Početkom 2023. godine, imenovan je za člana Uprave Banke, a u matrici njegove nagležnosti se nalazi Direkcija za upravljanje rizicima. Tokom radnog iskustva prošao je veliki broj edukacija i treninga, vezanih za stručnu i profesionalnu oblast, ali i za oblast ličnog rasta i razvoja.

Nadzorni odbor

  • Goran Radanović, predsjednik Nadzornog odbora
  • Aleksandar Kesić, nezavisni član
  • Miloš Vujnović, član
  • Ljupko Miletić, član
  • Avram Milenković, nezavisni član

Sekretar Banke

  • Nikolina Erak

Interni revizor

  • Đorđe Ševa

Kontaktirajte nas za više informacija:
0800 500 11