Krediti uz garanciju Garantnog fonda RS

Detalji Proizvoda
Maksimalan iznos 400.000,00 KM
Maksimalni period 36 mjeseci

Opis proizvoda

• Otvoren transakcioni račun kod Banke • Računi klijenta u Banci i drugim bankama nisu blokirani • Nema dospjelih kreditnih obaveza u Banci • Klasifikacija po kreditima u drugim bankama S1 ili S2 • Klijent nije bio u finansijskim poteškoćama na 31.12.2019. godine, ali ima poteškoće u poslovanju koje su nastale kao posledica pandemije COVID 19 Korisnici kredita ne mogu biti: Privredni subjekti koji su u statusu neizimrenja obaveza prema propisima ABRS na 16.03.2020. godine (klijenti koji imaju S3 kategoriju u bilo kojoj banci). Privredni subjekti koji imaju dospjele a neizmirene obaveze po osnovu poreza u Republici Srpskoj, isključujući privredne subjekte koji te obaveze prema Poreskoj upravi RS izmiruju sredstvima kredita obezbjeđnog garancijom Garantnog programa Privredni subjekti koji nisu APIF-u dostavili finanijske izvještaje za 2019. godinu, a bili su dužni to da učine u skladu sa propisima Javna preduzeća Finansijske organizacije bankarskog sektora RS i drugi subjekti koji obavljaju finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja Privredni subjekti koji se bave privređivanjem igara na sreću, proizvodnjom i prometom oružja, te primarno proizvodnjom, izvozom i prodajom cigareta i jakih alkoholnih pića Privredni subjekti nad kojima se vodi postupak restruktuiranja ili koji su u postupku likvidacije Privredni subjekti koji su već korisnici kredita obezbjeđenog garancijom u skladu sa Odlukom

Karakteristike

Obezbjeđivanje dodatnih sredstava za prevazilaženje poteškoća u poslovanju usled panedemije virusa COVID19, uz minimalne troškove

Pogodnosti

Grejs period od 3 do 12 mjeseci;

Kontaktirajte nas za više informacija:
0800 500 11