Ovlašteni mjenjač

Ovlašteni mjenjač je usluga namijenjena pravnim licima ili preduzetnicima koji u ime Nove banke vrše kupovinu i prodaju efektivnog stranog novca od fizičkih lica u skladu sa aktuelnim deviznim kursom.
Poslove ovlaštenog mjenjača može da obavlja pravno lice ili preduzetnik koji posjeduje ovlašćenje izdato od strane Ministarstva finansija i ima zaključen ugovor sa Novom bankom.

Prednosti korištenja usluge ovlaštenog mjenjača Nove banke

KONTAKT

Za sve informacije po pitanju proizvoda ovlaštenih mjenjača obratite se na sljedeći kontakt:
Tel: 0800 500 11
E-mail: office@novabanka.com

Dokumentacija

Kontaktirajte nas za više informacija:
0800 500 11