Kursna lista

KURSNA LISTA

down-arrow
calendar-icon
calendar-icon
calendar-icon
graficon icon Kursevi se primjenjuju na dan izdavanja i važe do objave nove kursne liste. U slučaju većih dnevnih oscilacija kurseva pojedinih valuta na tržištu, Banka zadržava pravo izmjene kursne liste na taj dan.
Valuta Paritet Kupovni kurs za pravna lica Srednji kurs Prodajni kurs za pravna lica Kupovni kurs za fizička lica Prodajni kurs za fizička lica
USD 1 1.785017 1.830787 1.876557 1.775863 1.876557
JPY 100 1.27249 1.311845 1.338082 1.220016 1.340706
DKK 1 0.257298 0.262549 0.2678 0.254673 0.268325
GBP 1 2.191998 2.2715 2.31693 2.191998 2.328288
SEK 1 0.162404 0.168294 0.171996 0.162404 0.171996
CHF 1 1.966317 2.016735 2.061103 1.962283 2.061103
NOK 1 0.158904 0.164667 0.16829 0.156434 0.16829
TRY 1 0.078995 0.085124 0.08938 0.074909 0.08938
AUD 1 1.176815 1.219497 1.246326 1.176815 1.246326
CAD 1 1.315978 1.363708 1.39371 1.315978 1.39371
EUR 1 1.95583 1.95583 1.95583 1.95583 1.95583
RSD 100 1.634431 1.667787 1.701143 1.534364 1.72616
RUB 1 0.021356 0.02248 0.023492 0.020682 0.023492