Godišnji izvještaj

NAJčEšćA PITANJA I ODGOVORI

TEKUĆI RAČUN

Fizička lica – rezident

Tekući račun možete otvoriti lično, u najbližoj poslovnici Nove banke, uz priloženu važeću ličnu kartu i potvrdu o prebivalištu ne stariju od 3 mjeseca (CIPS). Umjesto potvrde o prebivalištu prihvatljiv je i režijski račun koji glasi na ime podnosioca zahtjeva. Otvaranje računa je bez naknade.

Fizička lica – nerezident

Dokumentacija koja je potrebna za otvaranje računa za nerezidente obuhvata fotokopiju identifikacionog dokumenta, ovjerenu u nadležnoj instituciji iz zemlje prebivališta nerezidenta (za strana lica sa mjestom prebivališta izvan Srbije, Hrvatske i Crne Gore zahtjeva se prevod identifikacionog dokumenta na jedan od službenih jezika u BiH, ovjeren od strane ovleštenog sudskog tumača), zatim izjava o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčani sredstvima (na obrascu Banke), te izjava o nepostojanju neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda i poreza u BiH (Poreska Uprava RS/FBiH).

Maloljetno lice

Za otvaranje računa za maloljetna lica, potrebno je da se roditelj/staratelj javi u najbližu poslovnicu Banke sa rodnim listom djeteta, svojom ličnom kartom i potvrdom o mjestu prebivališta ne starijom do tri mjeseca (CIPS). Umjesto potvrde o prebivalištu prihvatljiv je i režijski račun koji glasi na ime roditelja. Neophodna je saglasnost drugog roditelja za raspolaganje sredstvima.

Da biste zatvorili tekući račun, potrebno je da podnesete zahtjev u najbližoj poslovnici Banke, te izmirite dugovanje po računu ukoliko postoji. Svi računi koje se ne koriste godinu dana automatski se gase zbog neaktivnosti. Zatvaranje računa je bez naknade.

Klijent može da raspolaže sa sredstvima na računu drugog lica ukoliko ima validnu punomoć, ovjerenu kod nadležne institucije, ili punomoć sačinjenu u poslovnici Banke, uz prisustvo i davaoca punomoći i opunomoćenog lica.

PAKETI RAČUNA

Korisnik paketa računa (više usluga vezanih za tekući račun) može biti lice koje ima aktivan tekući račun u Banci. Da biste otvorili paket računa potrebno je da se, uz važeću ličnu kartu, podnese zahtjev u najbližoj poslovnici Banke.

Ukoliko želite da ugasite paket računa ili zamijenite za drugi paket, potrebno je da podnesete zahtjev u poslovnici Banke. Ukoliko je paket računa aktiviran kao uslov uz kreditni proizvod, promjene se mogu vršiti po isteku kreditnog zaduženja.

Kao korisnik paketa računa koji obuhvata uslugu asistencije, imate mogućnost prijave osiguranog slučaja (pomoć na putu, pomoć u kući, medicinska asistencija) pozivom na besplatan broj Korisničke podrške Banke 080050011 ili 051/333-300 ili slanjem e-maila na adresu nova.kontakt@novabanka.com, kako biste dobili informaciju da li ispunjavate preduslov za određeni osigurani slučaj.

ŽIRO RAČUN

Da biste otvorili žiro račun, potrebno je lično prisustvo u najbližoj poslovnici Nove banke, uz priloženu važeću ličnu kartu i potvrdu o prebivalištu ne stariju od 3 mjeseca (CIPS). Umjesto potvrde o prebivalištu prihvatljiv je i režijski račun koji glasi na ima podnosioca zahtjeva.

Naknada za otvaranje žiro računa za jednokratnu isplatu iznosi 5,00KM, a mjesečna naknada za vođenje žiro računa iznosi 3,00KM, ukoliko je u tom mjesecu evidentirana promjena na računu.

DEVIZNI RAČUN

Da biste otvorili devizni račun, potrebno je lično prisustvo u najbližoj poslovnici Nove banke, uz priloženu važeću ličnu kartu i potvrdu o prebivalištu ne stariju od 3 mjeseca (CIPS). Umjesto potvrde o prebivalištu prihvatljiv je i režijski račun koji glasi na ime i prezime i adresu stanovanja podnosioca zahtjeva.

Instrukcije za deviznu uplatu možete da preuzmete u poslovnici Banke, ili da uputite zahtjev putem e-maila ukoliko je e-mail adresa aktivna u sistemu Banke u dosijeu klijenta.

Kako bi sredstva pristigla na devizni račun klijenta bila rasknjižena potrebno je da klijent dostavi osnov za priliv (ugovor, faktura i slično) na e-mail adresu ippebb@novabaka.com.

DOZVOLJENO PREKORAČENJE

Svi klijenti koji su zaposleni na neodređeno vrijeme i primaju platu preko računa u Novoj banci, imaju mogućnost podnošenja zahtjeva za dozvoljeno prekoračenje. Iznos dozvoljenog prekoračenja zavisi od visine primanja klijenta, a spisak dokumentacije koja je potrebna, uz zahtjev, preuzima se u najbližoj poslovnici Banke. Za zaposlene na određeno vrijeme, omogućeno je odobravanje dozvoljenog prekoračenja računa, uz uslov da se prekoračenje odobrava na rok definisan Ugovorom o zaposlenju, uz obavezno uvođenje mjesečnog umanjenja i to minimalno u iznosu kojim će klijent do isteka prekoračenja svoje dugovanje svesti na 0,00 KM.

KREDITI

Osnovni uslovi za odobrenje kredita su da je klijent punoljetno fizičko lice, rezident na teritoriji Bosne i Hercegovine, sa otvorenim tekućim računom kod Nove banke. Neophodno je da imate ugovor o zaposlenju na neodređeno vrijeme najmanje 6 mjeseci.

Jedan od osnovnih uslova za odobrenje kredita jeste da su primanja usmjerena preko računa u Novoj banci ili da će se usmjeriti u roku od 45 dana od dana plasmana kredita.

Za državljane Bosne i Hercegovine zaposlene u inostranstvu, postoji mogućnost apliciranja za stambeni kredit u Novoj banci. Iznos kredita zavisi od vrijednosti nekretnine koja se kupuje, uz maksimalno 10% iznosa koji se može iskoristiti nenamjenski. Pored hipoteke na nekretninu koja se kupuje, obavezno je da klijent ponudi kreditno sposobnog sudužnika/jemca, koji redovna mjesečna primanja ostvaruje u Bosni i Hercegovini (suštinski sudužnik garantuje redovnu otplatu kredita i ocjena kreditne sposobnosti sudužnika je uslov za plasman kredita).

Prilikom realizacije kredita klijent ima naknadu za obradu kredita, naknadu za vođenje kreditne partije (2,20KM mjesečno, naplaćeno unaprijed za kompletan period trajanja kredita), naknadu za polisu osiguranja korisnika kredita, te trošak mjenice, uz dodatne naknade za proizvode koji su uslov za odobrenje kredita.

ŠTEDNJA

Štedni račun mogu otvoriti sva fizička lica, rezidenti i nerezidenti. Dječija štednja se otvora na ime djeteta zastupanog od strane roditelja, zakonskog zastupnika ili staratelja.

Da biste otvorili štednji račun (rezident), od dokumentacije je potrebna važeća lična karta, potvrda o prebivalištu ne starija od 3 mjeseca (CIPS) ili režijski račun na Vaše ime. Ukoliko se radi o dječijoj štednji, potrebno je prisustvo oba roditelja, uz navedenu dokumentaciju i rodni list djeteta. Dokumentacija koja je potrebna za otvaranje štednog računa za nerezidente obuhvata fotokopiju identifikacionog dokumenta, ovjerenu u nadležnoj instituciji iz zemlje prebivališta nerezidenta (za strana lica sa mjestom prebivališta izvan Srbije, Hrvatske i Crne Gore zahtijeva se prevod identifikacionog dokumenta na jedan od službenih jezika u BiH, ovjeren od strane ovleštenog sudskog tumača), zatim izjavu o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčani sredstvima (na obrascu Banke), te izjavu o nepostojanju neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda i poreza u BiH (Poreska Uprava RS/FBiH).

Svi depoziti, uz pripadajuću kamatu po jednom klijentu, u jednoj finansijskoj instituciji, do iznosa 70.000,00KM, osigurani su od strane nadležne Agencije za osiguranje depozita.

KARTICE

Debitna kartica je platna kartica koja klijentu omogućava plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine do visine raspoloživih sredstava na tekućem računu. Debitne kartice omogućavaju plaćanje roba i usluga na POS terminalima ili online, podizanje gotovine na bankomatima, uplatu gotovine na tekući račun klijenta putem Cash POS aparata (Banka, Pošte Srpske), provjeru stanja računa putem web i mobilnog bankarstva Smart Nova, te na bankomatima. Kreditna kartica je platna kartica koja klijentu omogućava podizanje gotovine i plaćanje robe i usluga na kredit ili na rate, bez kamate u mreži prodajnih mjesta sa kojima banka ima ugovor o plaćanju na rate. Na osnovu kreditne sposobnosti klijenta, odobrava se i kreditni limit na kreditnoj kartici.

Ukoliko ste izgubili karticu ili je došlo do krađe, potrebno je kontaktirati Korisničku podršku Banke pozivom na brojeve 0800 50011 ili +387 51 333 300, kako bi se izvršila blokada kartice.

U slučaju da ste zaboravili PIN kod Vaše kartice, potrebno je da se javite u najbližu poslovnicu Banke, kako biste podnijeli zahtjev za izradu nove kartice i novog PIN koda. Ukoliko ste blokirali karticu pogrešnim unosom PIN koda, potrebno je da kontaktirate Korisničku podršku Banke pozivom na brojeve 0800 50011 ili +387 51 333 300 kako biste aktivirali karticu.

Ukoliko je kartica zadržana u bankomatu Nove banke, a bankomat se nalazi u okviru poslovnice, potrebno je da se obratite zaposlenim u poslovnici, kako bi Vam izvadili karticu. Ukoliko se radi o eksternom bankomatu, vađenje zadržanih kartica se radi prilikom narednog punjenja bankomata, te se sve kartice dostavljaju u Glavnu PJ Banke u gradu zadržavanja . Po prijemu kartica u poslovnicu, klijent se obavještava o mogućnosti preuzimanja.

Ukoliko je kartica zadržana u bankomatu druge banke, klijent prijavljuje Novoj banci da je kartica zadržana, te dostavlja informacije o kojem bankomatu se radi, nakon čega Nova banka kontaktira banku koja je vlasnik bankomata, te daje saglasnost za povrat kartice klijentu. Klijent provjerava sa bankom vlasnikom bankomata kada može preuzeti karticu.

Debitne kartice možete koristiti bankomatima drugih banaka u Bosni i Hercegovini, uz proviziju koja minimalno iznosi 10,00 KM ili 2,5% od iznosa koji podižete. Ukoliko karticu koristite na bankomatu u inostranstvu (ukoliko nudi opciju kursa), prilikom podizanja gotovine uvijek odaberite isplatu/naplatu u valuti zemlje u kojoj se nalazite, jer ukoliko odaberete u BAM banka čiji je bankomat može da naplati dodatnu DCC (Dinamic Currency Conversion) proviziju koja se kreće i preko 8% na bankomatima.

Obje vrste kartica, Mastercard i Visa kartica, mogu da se koriste za plaćanja na Internetu, kod trgovaca koji imaju prihvat navedenih kartica. Da biste izvršili plaćanje na Internetu, potrebno je unijeti sljedeće podatke:
- Ime i prezime
- Broj kartice – nalazi se na sredini kartice (16 cifara)
- Datum važenja kartice - nalazi se ispod broja kartice
- CVV kod – trocifreni broj koji se nalazi na poleđini kartice.
Korisnici servisa za plaćanje na internetu (PayPal i drugi) dužni su prije korišćenja servisa detaljno proučiti i provjeriti sve uslove koje im ti servisi nude, te se za sve nejasnoće obratiti direktno pružaocu usluga.

Na Paypal možete povezati i obavljati plaćanja sa obje kartice (Mastercard Supernova i Visa Classic/Electron). „Povlačenje“ sredstava sa PayPal-a omogućava samo Visa kartica.

U cilju zaštite korisnika kartica i smanjenja rizika od neovlašćenog korišćenja kartica od strane trećih lica, Nova banka je uvela “3D Secure” standard za Mastercard i VISA kartice. Za aktiviranje usluge “3D Secure” za Vašu karticu potrebno je da se evidentira broj mobilnog telefona u sistemu Banke.

Sve debitne kartice imaju podešen dnevni limit potrošnje u iznosu od 1000,00 KM, kako bi se dodatno zaštitio klijent u situacijama eventualne zloupotrebe kartice. Klijent ima mogućnost da poveća ili smanji dnevni limit potrošnje kroz web i mobilno bankarstvo Smart Nova ili podnošenjem zahtjeva u poslovnici Banke.

Klijentima koji planiraju putovanje i plaćanje karticom u inostranstvu savjetujemo sljedeće:
-prije putovanja provjerite prihvat kartice u stranoj državi, dnevni limit potrošnje, promijenite limit ukoliko je potreban veći (kroz web i mobilno bankarstvo Smart Nova ili podnošenjem zahtjeva u poslovnici Banke)
- provjerite naknade za plaćanje u inostranstvu
- prilikom korišćenja kartice na bankomatu savjetujemo da klijent bira opciju isplata u valuti zemlje u kojoj se bankomat nalazi, kako ne bi imao naplaćenu dodatnu naknadu za konverziju valute od Banke vlasnika bankomata
- uvijek sačuvajte slip o plaćanju i računu ili potvrdu pri podizanju gotovine.

Trgovina kriptovalutama nije dozvoljena platnim karticama Nove banke, obzirom da se navedene transakcije smatraju visokorizičnim. Zakonski je definisano da se ovakve transakcije mogu obavljati isključivo putem ovlaštenih brokerskih kuća.

SMART NOVA

Web i mobilno bankarstvo Smart Nova mogu aktivirati svi klijenti Banke (fizička i pravna lica) koji imaju aktivan tekući račun. Aktiviranje se vrši u poslovnici Banke, gdje po potpisivanju ugovora preuzimate pristupne podatke (korisničko ime i lozinku) za aplikaciju Smart Nova.

U slučaju promjene mobilnog uređaja, potrebno je da pozovete Korisničku podršku Banke, pozivom na brojeve 080050011 ili +387 51 333 300 ili podnesete zahtjev za reset lozinke, uz podatke klijenta, na e-mail smartnova@novabanka.com, kako bi Vam bili dostavljeni novi pristupni podaci za web i mobilno bankarstvo.

Ukoliko 3 puta pogrešno ukucate PIN kod, blokirate Vaš nalog web i mobilnog bankarstva. Potrebno je da pozovete Korisničku podršku Banke pozivom na brojeve 080050011 ili +387 51 333 300 ili podnesete zahtjev za deblokadu naloga uz podatke klijenta na e-mail smartnova@novabanka.com i nalog će biti aktiviran.

Klijent može ovu uslugu koristiti samo na jednom mobilnom uređaju, u protivnom dolazi do blokade naloga web i mobilnog bankarstva.

Pogrešna ili dupla uplata (ukoliko nije izvršeno knjiženje) može se stornirati podnošenjem zahtjeva putem e-maila smartnova@novabanka.com ili pozivom Korisničke podrške Banke na brojeve 080050011 ili +387 51 333 300.