Uslovi korištenja

Uslovi korištenja materijala i podataka sa web stranice Nove banke a.d. Banja Luka

U cilju izbjegavanja eventualnih nesporazuma, molimo Vas da se upoznate sa uslovima korištenja materijala, podataka i usluga sa Internet stranice Nove banke a.d. Banja Luka (u daljem tekstu Banka). Svi posjetioci su dužni da se pridržavaju ovde navedenih pravila.

Sadržaji objavljeni na stranici www.novabanka.com vlasništvo su Banke. Nije dozvoljeno kopiranje, reprodukcija i distribucija sadržaja bez pismenog odobrenja Banke. Banka će nastojati da stranica bude funkcionalna u svakom trenutku i da sadržaji i informacije budu tačni. Banka se ne smatra odgovornom za eventualno nefunkcionisanje stranice i netačnost podataka, kako ni za bilo kakvu štetu koja nestane kao posljedica korištenja podataka navedenih na stranici. Sadržaj objavljen na www.novabanka.com Banka može promijeniti sadržaj i podatke na www.novabanka.com u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. Navedeni uslovi odnose se na nekoliko segmenata:

Autorska prava

Sadržaj ove internet stranice predstavlja zakonski zaštićeno i isključivo autorsko pravo koje pripada Novoj banci. Banci pripadaju sva autorska i druga prava intelektualne svojine u pogledu sadržaja, uređivanja, koncepcije i dizajna. Zaštitni znakovi, logo znakovi, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo je u svojini Banke ili u vlasništvu trećih lica. Svaka povreda navedenih prava, bilo namjerna ili slučajna, predstavlja ozbiljno kršenje uslova korištenja materijala sa Internet stranica i podliježe materijalnom i krivičnom gonjenju.

Sigurnost podataka

Banka koristi programe koji prate i prepoznaju pokušaje neovlaštene izmjene podataka na stranici. Nije dozvoljeno bilo kakva izmjena podataka. Svaki eventualni pokušaj biće strogo sankcionisan u skladu sa zakonskim propisima.

Tajnost podataka

Podaci koje eventualno ostavite na stranici ostaju tajni. Isti neće biti ustupljeni trećim licima, osim u svrhe koje nalažu pozitivni zakonski propisi i podzakonski akti na području Bosne i Hercegovine ili trećim licima koja su angažovana od strane Banke za obavljanje nekih poslova (podizvođač) koji rade isključivo po nalogu Banke, a Banka je u obavezi da osigura sve potrebno kao da poslove obavlja samostalno.

U određenim slučajevima prikupljaju se Vaši lični podaci (ime, prezime, adresu, naziv poslodavca, telefonski broj, e-mail adresu, ...) koji se koriste u svrhu evidentiranja korisnika, apliciranja za kreditne proizvode, statističke obrade podataka. Upisom Vaših ličnih podataka u u tražena polja na web stranici potvrđujete da ste Vaše lične podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje Banci, te dozvoljavate da se isti koriste u svrhu za koju su dati. Prikupljeni podaci se neće ustupati trećim licima, osim u slučajevima navedenim u prethodnom stavu.

Garancije i uskraćivanje prava

Svi posjetioci stranice www.novabanka.com prihvataju korištenje sadržaja i podataka na sopstvenu odgovornost, bez bilo kakvih garancija od strane Banke. Banka će nastojati obezbjediti neprekidnu funkcionalnost stranice i tačnost podataka, ali ne garantuje da će stranica uvijek biti dostupna i da će objavljeni podaci biti tačni u potpunosti, tako da ne odgovara za štetu koja može da nastane korištenjem podataka ili nemogućnost korištenja stranice ili nekog njenog dijela.

Tačnost podataka

Pojedini podaci na stranici u izuzetnim slučajevima mogu biti netačni, pa Banka ne garantuje za tačnost podataka. Eventualno utvrđene netačne podatke Banka će ispraviti u najkarćem roku ažurirajući stranicu.

Slanje poruka elektronskom poštom

U slučaju Vaših pitanja, komentara ili sugestija koje budete dostavljali elektronskom poštom, koja sadrži Vaše lične podatke, iste ćemo koristiti u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva. U tim slučajevima, postoji mogućnost da se Vaš e-mail proslijedi drugim radnicima kako bismo Vam pružili adekvatan odgovor.

Elektronsku poštu od Nove banke primate ukoliko ste unijeli svoju e-mail adresu u servisu za primanje novosti ili popunili na obrascu prilikom apliciranja za neki od proizvoda u poslovnicama Nove banke i/ili ste naglasili da želite primate e-mailove od Nove banke.

Odjava sa e-mail liste

Ukoliko ne budete željeli da primate obavijesti koje Vam dostavlja Nova banka, postoji mogućnost odjave sa e-mail liste. Nakon što izvršite odjavu sa e-mail liste Nove banke, prestaćete primati obavijesti na Vaš e-mail.

Kontaktirajte nas za više informacija:
0800 500 11