Žiro račun

Žiro račun je poslovni račun, a mogu ga otvoriti domaća i strana fizička lica koja ostvaruju dohodak od preduzetničke djelatnosti, slobodnih zanimanja i drugih samostalnih djelatnosti.
Žiro računi su u konvertibilnim markama (KM). Sredstva na žiro računu formiraju se uplatom u gotovini ili doznakom sredstava od drugih fizičkih i pravnih osoba.

Koja je svrha žiro računa?

Žiro račun Vam je potreban za primanje sredstava od:

Gdje se mogu izvršiti plaćanja sa žiro računa?

Dokumentacija

Kontaktirajte nas za više informacija:
0800 500 11