Visa Direct - Earthport

Visa Direct - Earthport omogućava slanje/prijem novca na bilo koji tekući  račun korisnika u domaćoj valuti. Earthport ima platnu mrežu koja je direktno povezana sa automatskim sistemom klirinških kuća u 57 zemalja. 

Kontaktirajte nas za više informacija:
0800 500 11