Račun na klik

Račun na klik je funkcionalnost koja omogućava korisniku Smart Nova aplikacije da prima ispunjene naloge za plaćanje mjesečnih računa od strane izdavaoca računa (javno-komunalnih i telekomunikacionih preduzeća). 

Banka za korisnika generiše uplatnicu, dok korisnik sam upravlja momentom plaćanja. Usluga je dostupna u okviru Samrt Nova Mobilnog i Smart Nova Web bankarstva, koje se ugovara besplatno u okviru paketa računa iz aktuelne ponude.

Prednosti korišćenja usluge Račun na klik:

Dokumentacija

Kontaktirajte nas za više informacija:
0800 500 11