3D Secure Standard

Besplatna usluga dodatne sigurnosti plaćanja putem Interneta

Kako kupovina putem Interneta postaje sve učestaliji oblik kupovine, da bi obezbijedila još veću sigurnost korišćenja kartica prilikom plaćanja na Internetu, Nova banka je uvela “3D Secure” standard za Mastercard i VISA kartice.

“3D Secure” standard predstavlja međunarodni standard sigurnosti usvojen od strane vodećih kartičnih organizacija VISA i Mastercard (Verified by VISA i Mastercard SecureCode), koji omogućava veći stepen sigurnosti prilikom svake kupovine putem Interneta, a u cilju zaštite korisnika kartica i smanjenja rizika od neovlašćenog korišćenja kartica od strane trećih lica. Svaka platna kartica izdata od strane Nove banke, čiji je korisnik deponovao broj mobilnog telefona u Banci, biće automatski uključena u “3D Secure” protokol. Zbog navedenog, potrebno je da se svaka promjena broja mobilnog telefona evidentira. Ukoliko niste već deponovali svoj broj mobilnog telefona, a namjeravate vršiti kupovinu putem Interneta, molimo Vas da u narednom periodu izvršite njegovo deponovanje kako bi Vaša kupovina bila sigurna.

Bez dodatnih troškova, omogućavamo Vam još veću sigurnost kupovine na Internetu!

Sve dodatne informacije možete dobiti putem besplatnog info telefona 080050011 ili u našim poslovnicama.

Dokumentacija

Kontaktirajte nas za više informacija:
0800 500 11