RIA Financial Services

RIA Financial Services je globalni platni sistem, sa prisustvom u više od 100 zemalja. Putem RIA sistema za transfer novca, poslati novac možete podići na bilo kom šalteru Nove banke. Ovaj platni sistem podržava isplatne transakcije u valuti EUR i BAM, a u domaćoj valuti (BAM) novac možete podići i na šalterima Pošta Srpske, BH pošta i HP pošta. Za podizanje novca potreban je kontrolni broj od 11 cifara. Prijem novca iz inostranstva raspoloživ u roku od nekoliko minuta.

Za više informacija, slobodno nas kontaktirajte:
0800 500 11