Depoziti

Kada imate slobodna novčana sredstva, iskoristite priliku i povećajte prihode uz kamate na depozit.

Prednosti za klijenta:

U ponudi su sljedeće depozitne usluge:

Depoziti po viđenju

Kratkoročni depoziti

Dugoročni depoziti

Prema načinu isplate kamate u ponudi su:

Obračun kamate na depozite po viđenju se vrši mjesečno, a pripis godišnje.
Oročena sredstva mogu biti u KM, EUR (evro), USA (američki dolar), CHF (švajcarski franak), AUD (australijski dolar), CAD (kanadski dolar), DKK (danska kruna), JPY (japanski jen), NOK (norveška kruna), SEK (švedska kruna), i GBP (britanska funta).
Banka će po svim depozitima, vršiti obračun kamate primjenom metode konformnih kamatnih stopa, u skladu sa važećim propisima koji regulišu ovu oblast.

Nova banka je članica Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine. Ukupni prikladni depoziti deponenta osigurani su na maksimalni iznos u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine. Aktuelni maksimalni osigurani iznos prikladnih depozita jeste 70.000,00 KM.

Dokumentacija

Kontaktirajte nas za više informacija:
0800 500 11