Platni promet u BiH

Nova banka je prepoznatljiva po brzom i efikasnom obavljanju poslova unutrašnjeg platnog prometa.

Podržavano vaš platni promet i dostupni smo vam putem 64 poslovne jedinice, na preko 2000 POS terminal za kartična plaćanja, 107 bankomata, te 24 sata, 7 dana u sedmici, putem elektronskog i mobilnog bankarstva

Koje usluge nudimo?

Koje su prednosti obavljanja navedenih usluga u Novoj banci?

Procedura otvaranja računa je brza i jednostavna, a račun postaje aktivan istog dana. Po povoljnim cijenama možete obavljati sva plaćanja, kako unutarbankarska tako i međubankarska.

Visoka likvidnost banke i savremeni informacioni sistem, kao i dobre elektronske veze, garantuju izvršenje naloga bez odlaganja, a službenici Banke primiće  Vaš nalog i minut prije zatvaranja šaltera.

Radnim danima nalozi se realizuju u toku istog bankarskog dana i to:

Subotom se realizuju interni nalozi primljeni do 13:00 časova dok se eksterni nalozi primaju tokom radnog vremena šaltera, a realizuju se u prvoj međubankarskoj razmjeni narednog radnog dana.

Kontaktirajte nas za više informacija:
0800 500 11