Lombardni krediti

Detalji Proizvoda
Maksimalni period 240 mjeseci

Opis proizvoda

Lombardni krediti (krediti sa 100% depozitom) Iznos kredita: nema limita, zavisi od iznosa depozita. Rok otplate: nema ograničenja.

Karakteristike

Imate novac? Ali trebate ga investirati? Rješenje za Vas je kredit Nove banke sa učešćem 100% depozita! Dakle, položite Vaša sredstva na račun namjenskog depozita u Novoj banci, Banka Vam automatski odobri kredit za potrebno plaćanje u istom iznosu (za KM i EUR valutu) na rok koji će odgovarati Vašoj kreditnoj sposobnosti uz minimalnu maržu i naknadu. Nakon otplate kredita, Vi imate svoja sredstva, a izvršili ste potrebna plaćanja.

Pogodnosti

<ul><li>Konkurentna kamatna marža</li><li> Mogućnost dogovora pasivne kamatne stope</li><li> Osnovica za kamatnu stopu po kreditu je pasivna kamatna stopa na štednju (plus marža 1,95%)?</li><li> Mogućnost korištenja kredita za različite namjene</li><li> Plaćanje putem trajnog naloga</li><li> Brzina pri obradi zahtjeva i donošenju odluka Iskustvo u poslovima kreditiranja Mogućnost korišćenja drugih proizvoda Banke</li></ul>

Dokumentacija

Kontaktirajte nas za više informacija:
0800 500 11