FAQ

Česta pitanja i odgovori

Klijenti Banke, korisnici platnih kartica iz Mastercard programa uslugu mogu koristiti preuzimanjem Google Wallet™ aplikacije sa Google Play trgovine, te nisu u obavezi da dolaze u Banku i podnose zahtjev za korišćenje usluge.

Korisnici Mastercard platnih kartica mogu koristiti Google Pay™ uslugu na Android uređajima (verzija 7.0 i noviji) i Wear OS (verzija 2.0 i noviji) koji podržavaju NFC tehnologiju (Near Field Communication).

Za aktivaciju usluge neophodno je da korisnik kartice aktivira bezbjednosne elemente za pristup mobilnom uređaju (npr. lozinka, otisak prsta). Google Wallet™ se preuzima sa Google Play prodavnice. Nakon instalacije potrebno je unijeti podatke Mastercard platne kartice, kao i kontakt podatke korisnika. Korisnik prihvata uslove korišćenja te bira isporuku jednokratne lozinke putem SMS-a na broj telefona koji je prijavljen Banci. Banka vrši isporuku jednokratne lozinke putem SMS-a, koju je potrebno unijeti u aplikaciju, nakon čega je kartica digitalizovana u novčaniku i spremna za korišćenje. Za aktivaciju usluge neophodno je da korisnik kartice aktivira bezbjednosne elemente za pristup mobilnom uređaju (npr. lozinka, otisak prsta). Ukoliko Banci nije prijavljen ažuran broj mobilnog telefona, aktivacija ne može biti uspješna, odnosno potrebno je da korisnik posjeti poslovnicu Banke u cilju ažuriranja broja telefona.

Sve Mastercard platne kartice Nove Banke se mogu digitalizovati u digitalnom novčaniku.

Za uspješno obavljanje transakcije neophodni uslovi su:

  • Aktivna opcija zaštite ekrana (uređaji koji nemaju podešeno zaključavanje ekrana sa bezbjednosnim elementom ne mogu se koristiti za obavljanje transakcije),
  • Uključena NFC opcija na uređaju,
  • U postavkama uređaja, u dijelu NFC i beskontaktna plaćanja izabrati Google Pay™ kao zadano plaćanje.

Za plaćanja na POS terminalima, potrebno je otključati ekran uređaja (telefon, sat) i isti prisloniti na POS terminal. Na ekranu uređaja će biti prikazana informacija da je plaćanje registrovano uz audio signal. Za podizanje gotovine na bankomatu, potrebno je otključati ekran uređaja i isti prisloniti na oznaku za beskontaktni prihvat kartica. Za obavljanje transakcije na bankomatu pored otključavanja ekrana uređaja potrebno je unijeti i validan PIN kod kartice na ekranu bankomata. Google Pay™ je moguće koristiti na bankomatima koji imaju opciju beskontaktnog prihvata, a isti je označen simbolom Google Pay™ je moguće koristiti za plaćanje na internetu kod trgovaca koji su implementirali prihvat ovog načina plaćanja. Na internet stranicama trgovaca u dijelu načini plaćanja, ukoliko podržavaju Google Pay™ je isto navedeno u vidu oznake .

Nova banka ne naplaćuje naknadu za vođenje usluge digitalnog novčanika. Za korišćenje platnih kartica, Banka naplaćuje naknade definisane Tarifama naknada, te digitalizacija kartica ne utiče na primjenu istih.

Potrebno je provjeriti da li je korisnik uklonio zaštitu ekrana uređaja.

Na pametnim satovima sa Wear OS 2.0 ili višom, kao i sa podržanom NFC funkcijom potrebno je podesiti zaštitu ekrana i instalirati Google Wallet™. Nakon instalacije potrebno je upariti pametni sat sa mobilnim telefonim i pratiti dalje instrukcije za dodavanje kartice.

Potrebno je provjeriti u postavkama mobilnog uređaja da li je uključena NFC opcija, kao i u dijelu opcija koja se odnose na Beskontaktna plaćanja da li je Google Pay™ izabran kao zadana opcija za plaćanje. Pored navedenog na određenim uređajima (određenih brendova) u postavkama postoji dodatna opcija Plaćanje sa otvorenom aplikacijom. Ukoliko je navedena opcija aktivirana, prilikom plaćanja potrebno je da korisnik otvori Google Pay™ na svom uređaju i odabere opciju plati. Ukoliko se navedena opcija isključi, prilikom plaćanja dovoljno je da korisnik samo otključa ekran svog uređaja i izvrši plaćanje (bez otvaranja Google Pay™).

Za svaku digitalizovanu karticu vrši se prikaz obavljenih transakcija, od mometa njenog dodavanja u GooglePay™. Ukoliko se kartica ukloni/obriše sa aplikacije pregled transakcija više neće biti dostupan. Ponovnim dodavanjem kartice za plaćanje sa Google Pay™, vršiće se prikaz transakcija obavljenih od momenta ponovnog dodavanja kartice.

Pored uvida u pregled transakcija u aplikaciji, preporuka je da korisnik na uređaju uključi opciju za obavještenja o obavljenim transakcijama, na način da u postavkama uređaja, u dijelu Aplikacije, za aplikaciju Google Wallet™ izabere opciju Dozvoli obavještenja. Nakon izbora navedene opcije za svaku obavljenu transakciju korisniku će se prikazati obavještenje u vidu notifikacije na početnom ekranu uređaja.

U slučaju da dođe do gubitka ili krađe uređaja na kojem je instaliran digitalni novčanik, potrebno je bez odlaganja obavjestiti Banku na broj telefona 0800 500 11 ili u poslovnici Banke, kako bi Banka izvršila blokadu platnih kartica. Pored navedenog, preporuka je da korisnik na Google nalogu koji koristi izabere opciju Pronađi moj uređaj koja pruža mogućnost da korisnik zaključa uređaj ili obriše podatke sa istog.

Potrebno je voditi računa o ličnim i kartičnim podacima. Aplikacije treba koristiti isključivo na ličnom uređaju korisnika sa aktiviranom zaštitom ekrana. Povjerljive podatke sa kartica, računa, lozinki ne treba dijeliti sa drugima. Banka nikada neće tražiti od korisnika da saopšti broj kartice koju koristi, PIN kod, lozinke za aktivaciju servisa i sl. Lozinka za aktivaciju GPay se dostavlja putem SMS poruke isključivo korisniku platne kartice, koji istu unosi u aplikaciju na svom uređaju. Lozinka se ne smije dostavljati drugim licima, niti unositi na druga mjesta, kao što je to određena internet stranica za prodaju robe i slično. Ukoliko korisnik sumnja da drugo lice posjeduje kartične podatke, lozinke ili sumnja na mogućnost zlozpotrebe, bez odlaganja treba da kontaktira Banku.

Kontaktirajte nas za više informacija:
0800 500 11