Devizne penzije

Svim klijentima koji su pravo na penziju ostvarili u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji, Njemačkoj, Švajcarskoj, Austriji, Francuskoj i Makedoniji Nova banka obezbjeđuje brzu i sigurnu isplatu penzija. Isplata deviznih penzija vrši se sa datumom valute pristizanja sredstava u Banku. Penzija se može podići u valuti u kojoj je primljena iz inostranstva ili u konvertibilnim markama.

Kontaktirajte nas za više informacija:
0800 500 11