Broker Nova

Broker Nova je kao dio Nove banke AD Banja Luka osnivač i član Banjalučke berze hartija od vrijednosti AD Banja Luka te član i suvlasnik Centralnog registra HoV AD Banja Luka od samog njihovog osnivanja.

Po veoma povoljnim uslovima, kvalitetno i sigurno, Broker Nova svojim klijentima može ponuditi sljedeće investicione usluge:

Informacije o cijenama brokerskih usluga potražite na sljedećem linku – cjenovnik Broker Nova.

Kontakt informacije:

Nova banka AD Banja Luka, Filijala za poslovanje sa hartijama od vrijednosti »Broker Nova«
Sjedište: Kralja Alfonsa XIII 37A, Banja Luka
Sud kod kog je subjekat upisan u registru i broj registarskog uloška:

Kapital:  184.637.768 KM
Matični broj: 1753312
Brojevi računa:

Naziv revizorske kuće:  Grant Thornton d.o.o. Banja Luka
Podaci o dozvoli Komisije za HoV, sa brojem, datumom izdavanja i datum isteka: 
Dozvola za brokerske i dilerske poslove broj 05-UP-051-167/01, izdata 19.04.2001 godine sa rokom važenja do 19.04.2023. godine.
Radno vrijeme: 08-16 sati (ponedeljak-petak)
Telefon: 051 333 325
E-mail: broker@novabanka.com

Linkovi:

Dokumentacija

Kontaktirajte nas za više informacija:
0800 500 11