Naslovna slika

OBAVJEšTENJA ZA KLIJENTE

one news

date 27.09.2021

Obavještenje za korisnike paketa proizvoda i usluga

Poštovani, obavještavamo vas da je za korisnike paketa proizvoda i usluga koji sadrže usluge asistencije omogućena isplata novčanog dodatka ukoliko je klijent/korisnik paketa bio inficiran virusom Covid 19. Pravo na isplatu...

one news

date 27.09.2021

Obavještenje o provođenju kartičnih transakcija sa SAD i Filipinima

Poštovani klijenti, obavještavamo vas da su otklonjeni tehnički razlozi i da je uspostavljeno redovno provođenje kartičnih transakcija sa Sjedinjenim Američkim Državama i Filipinima. Za sva vaša pitanja i podršku...

one news

date 27.09.2021

Obavještenje o privremeno obustavljenom provođenju kartičnih transakcija sa SAD i Filipinima

Poštovani klijenti, obavještavamo vas da je zbog tehničkih razloga privremeno obustavljeno provođenje kartičnih transakcija sa Sjedinjenim Američkim Državama i Filipinima. Za sva vaša pitanja i podršku možete nas...

one news

date 27.09.2021

Obavještenje o neradnom danu u Mostaru

Poštovani, U skladu sa odredbama Zakona o blagdanima i neradnim danima u Hercegovačko-neretvanskoj županiji zbog obilježavanja praznika Tijelovo, četvrtak, 3.6.2021. godine neradni je dan za Filijalu Mostar i Ekspozituru Međugorje.

one news

date 27.09.2021

Obavještenje o sazivanju XXIX skupštine akcionara Nove banke AD Banja Luka

Na osnovu članova 53 i 54. Zakona o bankama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 4/17, 19/18, 54/19) i člana 25. i 26. Statuta Nove banke AD Banja Luka, te odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine akcionara Banke, Nova banka A...

one news

date 27.09.2021

Izmjena radnog vremena Ekspozitura Strossmayerova

Od subote, 29. maja 2021. godine, Ekspozitura Strossmayerova ponovo će biti dostupna klijentima subotom u periodu od 08.00 do 13.00 časova. Budimo odgovorni prema sebi i drugima! Vaša Nova banka