Naslovna slika

NOVOSTI

one news

date 27.12.2022

Neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine

U skladu sa odredbama Zakona o praznicima, neradni dani za poslovnice Nove banke koje se nalaze na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su:

  • ponedjeljak, 2. januar 2023. godine (Nova godina)
  • utorak, 3. januar 2023. godine (Nova godina)

Petak, 6. januar 2023. godine, neradni je dan za Ekspozituru Mostar (Kralja Tvrtka 18) i Ekspozituru Međugorje (Put za Ljubuški 1), povodom praznika Tri kralja. Ekspozitura Mostar 1 (Ante Starčevića bb), radiće po redovnom radnom vremenu.

Želimo Vam sretne nastupajuće praznike.

Vaša Nova banka