Naslovna slika

NOVOSTI

one news

date 31.07.2019

Nova banka – dobit za prvih šest mjeseci porasla na 7 miliona KM

Za prvih šest mjeseci u 2019. godini Nova banka je ostvarila neto dobit u iznosu od 7 miliona KM, što je za 13% više i odnosu na isti period prethodne godine. Aktiva banke takođe bilježi rast od 3% i sada iznosi 2.033 miliona KM. Krediti i depoziti bilježe rast od po 3%. Stopa regulatornog kapitala Nove banke na datum 30.06.2019. godine iznosi 15%.

Predsjednik Uprave Nove banke, Srđan Kondić smatra da ovakvi rezultati pokazuju da je ojačano povjerenje građana i korporativnih klijenata u Novu banku, kao lidera na bankarskom tržištu Republike Srpske i jedne od najvećih banaka u Bosni i Hercegovini.

„Svi ključni pokazatelji koji su ostvareni, su iznad plana i veći su nego prošle godine u istom periodu. Dobre rezultate smo postigli trudom i predanim zalaganjem naših zaposlenih,  inteziviranjem tržišnog prisustva, kao i racionalizacijom troškova poslovanja. Ovaj poslovni rezultat pokazuje da Nova banka posjeduje veliki potencijal za dalji rast, kako na bankarskom tržištu Republike Srpske, tako i na bankarskom tržištu Bosne i Hercegovine. Istovremeno, rezultat Banci daje motiv ali i nameće obavezu da i u narednom periodu odgovorno posluje,  te dodatno unaprijedi svoje usluge prema klijentima“ istakao je Kondić.

Banka u narednom periodu planira dodatno povećati dostupnost svojih proizvoda i usluga klijentima, putem otvaranja novih poslovnica kao i putem razvoja digitalnih kanala distribucije, prvenstveno nove savremene mobilne aplikacije te novih multifunkcionalnih bankomata, na kojima će klijenti moći na lakši i jeftiniji način da obavljaju svoje transakcije, bez čekanja u redovima.

Nova banka ove godine obilježava 20 godina svog postojanja i rada. Banka svoje poslovanje obavlja putem 64 poslovnice i zapošljava 704 radnika.