Naslovna slika

NOVOSTI

one news

date 26.12.2023

Izvještaj o naknadama za usluge povezane sa platnim računom za 2023. godinu

U skladu sa Odlukom o utvrđivanju forme i sadržaja izvještaja o naknadama za usluge povezane sa platnim računom (Službeni glasnik Republike Srpske 74/2022), dužnost banke je da korisniku, bez naknade, obezbjedi dostupnost izvještaja o svim naknadama za usluge povezane sa platnim računom, najmanje jednom godišnje. 
Shodno navedenom, ukoliko ste korisnik platnog računa, Vaš Izvještaj o naknadama za usluge povezane sa platnim računom za 2023. godinu dostupan Vam je u najbližoj filijali Nove banke.

Vaša Nova banka