Naslovna slika

NOVOSTI

one news

date 26.12.2023

Obavještenje o neradnim danima u januaru 2024. godine

Poštovani,

U skladu sa odredbama Zakona o praznicima, neradni dani za poslovnice Nove banke koje se nalaze na teritoriji Republike Srpske su:

•    ponedjeljak, 1. januar 2024. godine (Nova godina)
•    utorak, 2. januar 2024. godine (Nova godina)
•    subota, 6. januar 2024. godine (Badnji dan)
•    utorak, 9. januar 2024. godine (Dan Republike)

Neradni dani za poslovnice Nove banke koje se nalaze na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su:

•    ponedjeljak, 1. januar 2024. godine (Nova godina)
•    utorak, 2. januar 2024. godine (Nova godina)

U skladu sa Odlukom o utvrđivanju neradnih dana u Brčko distriktu BiH, neradni dani za Filijalu Brčko su:

•    ponedjeljak, 1. januar 2024. godine (Nova godina)
•    utorak, 2. januar 2024. (Nova godina)
•    ponedjeljak, 8. januar 2024. godine (Božić)

Želimo Vam srećne nastupajuće praznike.

Vaša Nova banka