Naslovna slika

NOVOSTI

one news

date 26.12.2023

Obavještenje o prijemu naloga platnog prometa tokom praznika

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će u petak, 29. 12. 2023. godine, poslovnice Nove banke raditi po redovnom radnom vremenu. Prijem naloga za plaćanja na račune koji se vode u Novoj banci vršiće se do kraja radnog vremena, dok će se prijem naloga za plaćanja na račune u drugim bankama u Bosni i Hercegovini vršiti do 14.30 časova. Prijem naloga naloga datih putem elektronskog bankarstva vršiće se, takođe, do 14.30 časova.

Posljednji radni dan za prijem i izvršenje INO naloga u poslovnoj 2023. godini je četvrtak, 28. 12. 2023. do 12.00 časova.

Tokom subote, 30. 12. 2023. godine, do kraja radnog vremena, u poslovnicama koje rade subotom, vršiće se isključivo prijem naloga unutar Banke.

Rok za prijem reklamacija na dostavljeni izvod je dva radna dana, nakon čega će se smatrati da su klijenti saglasni sa predočenim stanjem i promjenama na računu.

Vaša Nova banka