Naslovna slika

NOVOSTI

one news

date 27.01.2021

Obavještenje za klijente o izmjenama naknada za vođenje računa

Poštovani,

Obavještavamo Vas da Nova banka a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka) počevši od 01.01.2022. godine vrši izmijenu naknada po uslugama koje proizilaze iz zaključenih ugovora o vođenju računa na način da se uvodi varijabilnu naknadu za vođenje računa, i to kako slijedi:

  • za račune sa prosječnim mjesečnim stanjem sredstava iznad iznosa od 1.000.000,00 KM (pri čemu se mjesečno stanje obračunava na bazi zbira pojedinačnih dnevnih stanja u toku mjeseca podijeljenog sa brojem dana u mjesecu) Banka obračunava i naplaćuje varijabilni dio mjesečne naknade za vođenje računa u iznosu od 0,75% godišnje. Ukoliko klijent ima više računa otvorenih kod Banke, kao osnov za obračun naknade uzima se zbirno stanje na svim računima (KM i EUR) pri čemu Banka naplaćuje jedinstvenu naknadu obračunatu na cjelokupan iznos;
  • za račune sa prosječnim mjesečnim stanjem sredstava ispod iznosa od 1.000.000,00 KM Banka trenutno neće vršiti obračun i naplatu predmetne naknade.

Banka će predmetnu varijabilnu naknadu naplaćivati mjesečno, početkom tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Obračun varijabilne naknade, pod istim uslovima, kako je navedeno, odnosi se i na račune klijenta, čija je mjesečna naknada za vođenje računa obuhvaćena kroz usluga plaćanja jednog od Paketa: Start, E nova/Smart nova Plus, E nova/Smart nova Premium I Halcom Premium.

Naplata naprijed opisanog iznosa varijabilne naknade uzrokovano je povećanjem iznosa troškova koje Centralna banka BiH naplaćuje poslovnim bankama za deponovana sredstva. Iz navedenog razloga Banka je prinuđena da izmijeni cijenu svojih usluga na gore opisan način, uvjerena da će te kao klijent Banke imati razumijevanje za nastale izmijenjene okolnost. Prioritetna misija Banke, kao i u ranijem periodu, ostaje da svim klijentima shodno tržišnim uslovima u svakoj situaciji obezbijedi najpovoljnije uslove pružanja usluga, po čemu smo prepoznatljivi i rado biran partner klijenata koji nam ukazuju dugogodišnje povjerenje.

Za sve dodatne informacije molimo vas da kontaktirate vašeg klijent menadžera ili nas možete kontaktirati putem besplatnog info telefona 080050011

S poštovanjem,

Nova banka a.d. Banja Luka