Naslovna slika

NOVOSTI

one news

date 31.10.2023

Predsjednik Uprave Nove banke Siniša Adžić učestvovao kao panelista Treće investicione konferencije INVEST SRPSKA

Predsjednik Uprave Nove banke Siniša Adžić učestvovao je kao panelista Treće investicione konferencije INVEST SRPSKA, a koju je organizovala Investiciono-razvojna banka Republike Srpske. Kvalitetna diskusija iznjedrila je konkretne zaključke vezane za izazove i potrebe finansiranja izvoza, što je veoma značajna tema za dalji razvoj Republike Srpske i prosperitet njenih građana.